Poliklinika Medirad Zagreb

Sistematski pregledi za žene preko 40 godina

SISTEMATSKI PREGLED ZA ŽENE PREKO 40 GODINA ll

 

    1. Klinički specijalistički pregled i završno mišljenje    

    2. EKG 

    3. Laboratorijska služba

 •            SE                              
 •            KKS                             
 •            urin kompletan
 •            GUK
 •            kolesterol, HDL, LDL, trigliceridi
 •            ALT, AST, gama GT, AF
 •            bilirubin
 •           kreatinin
 •           mokraćna kiselina
 •           Fe, UIBC, TIBC
 •           Stolica na okultno krvarenje    

     4. Ultrazvuk abdomena ( žučnog mjehura, jetre, gušterače, slezene,  

                                               bubrega, mokraćnog mjehura )

     5. Ginekološka služba

 •             ginekološki pregled u svrhu ranog otkrivanja raka
 •             očitavanje nalaza po Papa – Nicolaou
 •             transvaginalni UZV

     6.  Mamografija ili UZV dojke

     7Denzitometrija - koštana

     8.  Ultrazvuk štitnjače + hormoni štitnjače ( FT3, FT4, TSH )

 

                Cijena sistematskog pregleda za žene preko 40 godina je

                                        260,00 eura*

 

 

 

    SISTEMATSKI PREGLED ZA ŽENE PREKO 40 GODINA

 

    1. Klinički specijalistički pregled i završno mišljenje

    2. EKG  

    3. Laboratorijska služba

 •            SE                              
 •            KKS                             
 •            urin kompletan
 •            GUK
 •            kolesterol, HDL, LDL, trigliceridi
 •            ALT, AST, gama GT, AF
 •            bilirubin
 •           kreatinin
 •           mokraćna kiselina
 •           Fe, UIBC, TIBC
 •           Stolica na okultno krvarenje   

     4. Ultrazvuk abdomena ( žučnog mjehura, jetre, gušterače, slezene,  

                                               bubrega, mokraćnog mjehura )

     5. Ginekološka služba

 •             ginekološki pregled u svrhu ranog otkrivanja raka
 •             očitavanje nalaza po Papa – Nicolaou
 •             transvaginalni UZV

     6.  Mamografija ili UZV dojke

     7Denzitometrija

                 Cijena sistematskog pregleda za žene preko 40 godina je

                                            215,00 eura